Bereid de weg

Markus steekt zijn bedoelingen niet onder stoelen of banken als hij zijn evangelie begint met de gedurfde uitspraak dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Daarna gebruikt hij de eerste acht hoofdstukken om ons te laten zien dat Jezus de Zoon van God is. Het evangelie van Markus zit tjokvol actie en dit komt mede door zijn korte en bondige schrijfstijl. Hij gebruikt vaak woorden als ‘meteen’, terwijl hij van het ene naar het andere toneel snelt, waar Jezus’ kracht en goddelijkheid steeds weer centraal staan.

 

Markus begint zijn bewijsvoering dat Jezus Gods Zoon is door zijn lezers te laten zien hoe de profetie in Jesaja 40:3 werd vervuld in Johannes, die de Weg gereedmaakte. We ontmoeten Johannes terwijl hij in de woestijn woont en doopt, waar hij een boodschap predikt van bekering zodat zonden kunnen worden vergeven. Hij wijst de mensen naar Jezus. Johannes leefde in zijn roeping; hij maakte het hart van de mensen klaar voor het ontvangen van de langverwachte Messias.

 

Johannes had zelfingenomen kunnen zijn en zichzelf superbelangrijk kunnen vinden; hij had immers zo’n belangrijke rol. Maar hij was zo niet. In vers 7 en 8 zien we dat hij nederig zei dat hij het niet eens waard is om de sandalen los te maken van die Ene die na hem komt. Alles wat maar te maken had met vieze stinkvoeten was de taak van de minste slaaf in een huishouden. Johannes zei dat hij het niet eens waard was met de laagste taak de Heer te dienen.

 

Te midden van het nederige dienen van Johannes gaf God hem de grootste eer: Jezus dopen. Dit liet de menselijkheid van Jezus zien en was een verwijzing naar alles waarvoor Hij was gekomen. Tijdens de doop waren alle drie de delen van de Godheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aanwezig en actief. De Vader sprak en bevestigde dat Jezus de zoon van God is. Terwijl de Vader sprak, daalde de Heilige Geest op Jezus neer als een duif en bekrachtigde Hem om Zijn bediening te beginnen.

 

Wat een geweldige zegen voor Johannes om hier getuige van te zijn! Hoewel wij niet mee zullen maken wat Johannes zag, zullen wij God in ons eigen hart en in de levens van anderen aan het werk zien. Je zult misschien gaan zien dat God een weg aan het bereiden is waar eerst geen weg was! Reserveer wat tijd vandaag om met dankbaarheid terugdenken aan de geweldige dingen die God heeft gedaan. Dingen waarbij jij het voorrecht had om er onderdeel van uit te maken of die je bij anderen zag gebeuren.

 

Johannes wist dat hij het niet waard was om in Gods aanwezigheid te zijn. Soms zijn er momenten waarop we niet zo onder de indruk zijn van het feit dat we met de Heer kunnen praten. We bevinden ons op gevaarlijk terrein als we ons waardig vinden om in Gods aanwezigheid te zijn. Van onszelf zijn wij onwaardig. En toch kunnen we ons voortdurend verheugen, omdat Christus ons waardig maakt: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” – 2 Korinthe 5:21

 

Waar Johannes de gelovigen met water doopte, doopt Jezus ons met de Heilige Geest – het geweldige cadeau van Gods aanwezigheid die voortdurend in ons leeft! Het is de Heilige Geest Die ons nieuw leven geeft en ons hart verandert! Hij is onze advocaat, leraar en souffleur. Hij moedigt ons aan en geeft ons de kracht om dapper te getuigen van God.

 

De bediening van Johannes lijkt op de eerste fruitoogst of de eerste lentebloemen – ze geven ons hoop dat er nog zoveel meer gaat komen. Terwijl Johannes mensen duidelijk verwees naar Jezus, plantte hij nederig het zaadje en maakte hij anderen gereed om een leven te gaan leiden dat helemaal aan Jezus was toegewijd. Dit was nog maar het begin van de kerk van Christus en Johannes speelde er een onnoemlijk belangrijke rol in.

 

We hebben allemaal een rol in de kerk van Christus. We vertrouwen niet op onze eigen kracht of goedheid. We rusten nederig in de kennis dat het Jezus is, Die ons waardig heeft gemaakt en ons door de kracht van de Heilige Geest in staat stelt om getransformeerde levens te leiden! Wie kan jij naar Jezus wijzen? Wie kan jij opbouwen en in haar geloof bemoedigen? Laten we vandaag dappere getuigen zijn!

 

 

Leesplan week 1:

Uitdaging week 1:

In het evangelie volgens Markus staan twee vragen centraal: ‘Wie is Jezus?’ en ‘Geloof je?’. Houd bij het bestuderen van dit evangelie bij wanneer de schrijver deze vragen expliciet of impliciet stelt. Schrijf ook op wat het antwoord is, zowel het antwoord van de mensen in de tekst als het antwoord uit je eigen hart.

Weekvers week 1:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente