Angst voor de toekomst

In het boek Jeremia is Gods volk veroverd door koning Nebukadnezzar en in gevangenschap overgebracht naar Babylon. In hun ogen zag hun toekomst er zwart en angstwekkend uit. Ze hadden geen idee of ze ooit nog naar huis terug zouden keren, of wat er met hen in Babylon zou gaan gebeuren. Zouden de gezinnen van elkaar gescheiden worden? Zouden ze mishandeld of gemarteld worden? Zouden ze slaven worden?

Toen hij hoofdstuk 29 schreef was Jeremia zelf nog achtergebleven in Jeruzalem. Het is een brief waarin het volk wordt bemoedigd met de waarheid dat God hen zal redden, en hoewel het er op dat moment niet naar uitzag, dat God weet wat Hij doet. En Zijn plannen zijn altijd de beste.

Nu we aan onze studie over angst en bezorgdheid beginnen, zouden we een lange lijst kunnen opstellen van dingen die ons angstig maken en bezorgdheid teweeg brengen. Een van die dingen is het denken over wat de toekomst voor ons verborgen houdt. Misschien voelt de toekomst voor jou als iets duisters. Je kijkt misschien naar wat er gebeurt en hebt geen hoop dat er nog dingen zullen veranderen. Misschien zie je op tegen je pensionering, of hoe je je kinderen door de middelbare school moet loodsen, of denk je aan hoe het verder moet met je huwelijk, of gewoon hoe je de week moet doorkomen, om de volgende week weer precies hetzelfde te moeten doen. Hoe wij over de toekomst denken, of het nu over morgen gaat of over 20 jaar later, het kan angst en bezorgdheid teweeg brengen.

Hoe kunnen wij onze kijk op de toekomst zodanig veranderen dat het ons helpt om rust te vinden in de Heer?

Wij moeten God kennen

Door de hele Schrift heen toont God ons Wie Hij is, hoe Hij is en wat Hij doet. Hij vertelt ons dat Hij almachtig is, en dat betekent dat Hij dingen kan doen die wij uit onszelf nooit zouden kunnen. Hij is vol liefde en vriendelijk, en dat betekent dat Hij niet wreed of gemeen kan zijn. Hij is trouw, en dat betekent dat Hij niet op Zijn woord kan terugkomen en Zijn volk in de steek laten. Hij is barmhartig, en dat betekent dat Hij vol mededogen is, vol zorg en medeleven voor Zijn volk. En Hij heeft een plan.

Zijn plan betekent troost voor Zijn volk, niet alleen omdat Zijn plan volmaakt is, aangezien Hijzelf volmaakt is, maar God weet ook het beste hoe Hij alle dingen zo kan laten samenwerken dat Zijn plan vrucht zal afwerpen. God te kennen brengt rust in een angstig hart.

Wij moeten God geloven

Om onze vrees voor de toekomst uit te bannen is God kennen niet voldoende. We moeten ook geloven wat God zegt. We moeten erop vertrouwen, als wij niet kunnen overzien wat er gebeurt, dat God alles ziet. Waar wij zo weinig in onze macht hebben, heeft God alles in Zijn macht. Waar wij verward raken en wijsheid nodig hebben, raakt God nooit in de war en bezit alle wijsheid, die Hij gebruikt om Zijn plannen uit te voeren. En waar wij het gevoel hebben dat onze toekomst voortdurend veranderlijk, onvoorspelbaar en onzeker is, daar is onze God een onwrikbare rots, en ons leven, en vooral onze toekomst, is in Hem vast en zeker.

De plannen die Hij voor ons leven heeft zijn misschien niet gemakkelijk. Misschien brengen ze moeilijkheden, en het onbekende mag misschien een beetje eng zijn, maar toch behoeven we niet in angst te leven. We moeten in gedachten houden dat wij een God aan onze zijde hebben die de zon liet stilstaan en die Zijn volk 40 jaar lang voedde met wonderbrood, en Die Zichzelf offerde om een volk te behouden van wie de toekomst stralender is dan wij ons ooit kunnen indenken.

Ons toekomstperspectief verandert als wij God kennen en geloven wat Hij zegt, en dat zal onze angst vernietigen.

Het is Uw vast voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Vertrouw op de Here tot in eeuwigheid, want de Here Here is een eeuwige rots. – Jesaja 26:3-4

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging: Maak een ljjst van alles wat jou beangstigt in de toekomst, of het morgen is of pas over 20 jaar. Welke waarheden over God vind jij moeilijk om te geloven in verband met deze angsten? Vraag de Heer om op deze gebieden je geloof te versterken.

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente