Alles overgeven aan de Heiland

Het is geweldig om een mooi verhaal over God te horen, vind je ook niet? In Handelingen 9 vangen we een glimp op van één van de meest indrukwekkende bekeringsverhalen in de geschiedenis: een man die met een verbolgen hart erop uit is om het christendom uit te roeien, staat ineens oog in oog met Jezus en die ontmoeting verandert zijn leven voor altijd.

Paulus keerde zijn trots de rug toe en gaf alles aan de Heiland over. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk hoe Jezus hem op zijn verkeerde weg een halt toe riep en zijn leven voorgoed veranderde. De voorganger in mijn gemeente zegt altijd dat een persoonlijke relatie met Jezus alles verandert. Voor Paulus gold dit zeker. Hij werd nooit meer dezelfde.

En jij? Heb jij al een Damascus-ontmoeting met Jezus gehad? Heeft Hij jouw ogen al geopend voor het feit dat je vergeving nodig hebt? Heb jij het goede nieuws al ontvangen dat je niet langer hoeft te proberen jezelf te redden, omdat Jezus aan het kruis jouw plaats heeft ingenomen? Net als Paulus mogen wij alles aan Jezus overgeven en Zijn wonderbare genade ervaren.

Vergeet niet dat Paulus in zijn leven daarna standvastig in geloof bleef doorgaan, terwijl hij veel tegenstand ondervond op zijn weg. Hij moest elke dag opnieuw ‘ja’ zeggen tegen Jezus. Zelfs wanneer het moeilijk was en hij Zijn hand niet kon zien, bleef Paulus voor Christus kiezen. Hij ‘behield het geloof’ en bracht de wedloop tot een goed einde.

Om Christus volledig na te volgen, moeten wij een ander perspectief hebben dan de wereldse machthebbers om ons heen. Wij moeten bereid zijn om onze weg alleen te gaan, wanneer we de kennis van Jezus najagen in plaats van de begeerten van ons vlees. Net als de eerste gelovigen die Paulus diende, moeten ook wij ervoor kiezen om ons leven op het altaar te leggen.

Ondanks de zware vervolging waar deze volgelingen van Christus mee te maken kregen, kozen zij ervoor niet te vrezen voor mensen, maar voor God.

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.” Handelingen 9:31

Lieve zus, als jij je leven als een levend offer aan God geeft, zal je daar nooit spijt van krijgen. Wanneer onze eigen ‘ik’ sterft en wij alles aan Jezus overgeven, zullen wij de mooiste vruchten dragen.

  • Je zult Gods vrede ervaren, zelfs in de grootste moeiten en zorgen.
  • Wanneer je de tegenstand niet meer denkt aan te kunnen, zal de Heer je Zijn kracht geven.
  • Wanneer je ontmoedigd raakt, zal de Heilige Geest je troosten en wijze raad geven.

Laten we vandaag besluiten om elke dag tegen Jezus te zeggen: “Ja, Heer, ik geef alles aan U over.” Vertrouw erop dat de Heilige Geest je zal sterken met bovenmenselijke vrede, kracht en bemoediging. Jouw veranderde leven zal aan de toekijkende wereld om je heen getuigen dat jouw Heiland de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente