Een gevuld hart!

Wat heerlijk dat we deze studie weer met elkaar begonnen zijn dit jaar! Ik hoop dat je meegelezen, geschreven en/of mee gebeden hebt. Toen ik, eind vorig jaar, de titel van de studie las, maakte mijn hart een sprongetje. Wat een prachtig thema voor het nieuwe jaar. 

Toegewijd aan God… kunnen we het jaar beter beginnen om dat ‘voor het eerst, of opnieuw’ te doen? Wat is er beter dan het jaar toegewijd aan Hem te starten? 

 

Als ik nadenk over het woord toewijden komen er verschillende gedachten bij mij op. Waarom is het toewijden nou zo nodig, waarom haak ik elke keer weer af, wat is toewijden eigenlijk, wat zegt de bijbel erover en waarmee wijd ik me toe? Het zijn vragen waar ik in loop van de studie vast een antwoord op krijg en tegelijkertijd mag ik me ook uitstrekken naar die toewijding aan God, ook al heb ik vragen! 

Soms vind ik het fijn om eens in het woordenboek te kijken naar de betekenis. Daar staat: toewijden is ergens met grote zorg aandacht aan besteden en zich voor geven.

Wat kunnen wij, als vrouwen, beter doen dan met grote zorg aandacht geven aan Gods eigen woorden en wat kunnen we beter doen dan ons leven aan Hem terug te geven? 

 

Met alles wat in ons is mogen we God liefhebben. Ons hart, het menselijk orgaan, is van levensbelang. Het is de bron van ons leven! 

En juist ons hart toewijden aan Hem staat deze week centraal. Jezus zegt dat we God moeten liefhebben met ons hele hart, onze hele ziel en al ons verstand. Mét en ín alles wat we doen, Hem liefhebben. Dat betekent dus dat ik Hem liefheb, niet alleen als ik soap, naar de kerk ga, bid of een lied zing. Maar met alles en altijd Hem liefhebben! 

 

Mijn leven, met alles erop en alles eraan. We leven in een tijd die ingewikkeld is, een nieuw jaar wat ik best spannend vind… hoe zal het gaan? Wat zal er dit jaar gebeuren op het wereldtoneel, maar ook in mijn eigen leven? Om mij heen zie ik verdriet, pijn en strijd, nieuw leven met zorgen, maar ook ziekte en dood. En ik denk dat het bij jou niet anders zal zijn. 

 

En dan lezen we deze week de woorden van God, waarin Hij zegt: Bewaar die woorden in het binnenste van je hart. Waak over je hart, dat is de bron van je leven. Als we ons leven toewijden aan God, zijn Zijn eigen woorden zo belangrijk voor ons leven. Ze helpen ons door het leven heen. Ze wijzen ons de weg van het leven. 

Ons hart, daar waar ook onze gevoelens van liefde en verlangens zitten, geeft ons vaak richting in leven. De beslissingen die we nemen, daar waar we tijd aan besteden, de vragen die we hebben… ons hart geeft ons richting. En wat is er dan heerlijker dan ons hart te vullen met Zijn woorden? De woorden die antwoord geven, de woorden die ons helpen om de goede kant op te gaan, de juiste dingen te zeggen of een juiste houding te hebben. Als Zijn woorden en Zijn liefde in ons hart zitten kunnen we dat ook weer uitdelen. Als we God liefhebben boven alles kunnen we daarmee onze naaste liefhebben. En daardoor kun je misschien wel net die extra mijl gaan met de ander, of ziet ons oog (dankzij Hem) iemand die we kunnen helpen. Misschien met iets kleins, een glimlach, een bemoedigd woord, een uitgestoken hand… Het hart van de ander kan gevuld worden, omdat jouw toegewijde hart gevuld is met Gods liefde! 

 

En nu kan het zo zijn dat je dat ingewikkeld vindt, dat het leven soms bij jou zo anders loopt dan je zou willen. Mag ik je dan bemoedigen met de volgende woorden uit een lied van LEV. 

“Zelfs als er niets meer klopt
Klopt het hart van God”


Gods hart blijft kloppen, voor jou en mij en ieder ander! Het is God die overwint! Stel je hart open voor Hem, laat Hem je hart vullen!

 

Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken U dat U ons het leven heeft gegeven en dat wij ons steeds weer opnieuw mogen toewijden aan U. Door te leven met U en ons hart te richten op U. Vult U ons hart met Uw woorden en Uw liefde, zodat wij dat weer kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen! Amen!

Liefs,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente