Vertrouwen op God?!

Hoogstwaarschijnlijk deel je met mij de gedachte dat onze God een grote God is die wonderen kan doen. Hij is almachtig en in staat om het onmogelijke te laten gebeuren.

Deze week lezen we van verschillende vrouwen met een groot geloof. Vrouwen die een wonder in hun leven wel konden gebruiken en daarvoor uitreikten naar God zelf. Sommige vrouwen moesten lang wachten op hun wonder, andere vrouwen hadden, menselijker wijs gesproken, geen recht op hun wonder. Toch bleven ze trouw aan hun geloof in God. Ze geloofden dat God in staat was om hen te zegenen met hun wonder. Én ze geloofden dat God het ook zou doen!

 

Vooral dat laatste vraagt geloof én vertrouwen. Het is minder moeilijk om te geloven dat onze God machtig genoeg is om wonderen te laten plaatsvinden. Maar het vraagt een diep vertrouwen in die machtige God om te geloven dat Hij ook een wonder in jouw leven laat plaatsvinden.

Het wachten duurt vaak lang, datgene waar je naar verlangt lijkt steeds onmogelijker te worden, zoals bij Elisabeth en de bloedvloeiende vrouw. De tijd raakt op.

Of je bevindt je in een situatie of levensfase, net zoals de Kananese vrouw, Rachab of Ruth, waardoor je eigenlijk denkt geen recht te hebben op het wonder waar je zo naar verlangt.

 

Maar laat me je vertellen dat dit een grote leugen is waardoor de vijand jou wil tegenhouden om je te blijven uitstrekken naar de wonderen en aanwezigheid van God. God wil niets liever dan jou zegenen. We zien deze week vijf vrouwen waar God Zijn trouw aan betoont. Iedere situatie van deze vrouw is uniek, ieder heeft haar eigen wonder nodig. Ieder reikt uit naar het onmogelijke en vertrouwt op Gods unieke wonder in haar eigen leven. Ik vind het zo prachtig om dit te beseffen. God heeft voor iedereen een eigen plan. En klein eigen uniek plan dat past in het groter geheel. Onze God is een grote God en een hele persoonlijke God. Hij vraagt van niemand grote daden. Je hoeft niet eerst allerlei taken perfect te hebben uitgevoerd, voordat Hij Zich om jou zal bekommeren. Maar wat Hij van jou en mij vraagt is een vasthoudend geloof én vertrouwen dat Hij ook voor jou het onmogelijke zal doen.

 

Vertrouwen is misschien wel één van de meest moeilijke dingen om te kunnen. Hoewel het van nature in het karakter van de mens zit, kunnen er in dit leven allerlei gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waardoor jouw vertrouwen een enorme knak heeft gekregen. Van nature willen we mensen vertrouwen, maar ervaringen hebben ons geleerd dat vertrouwen maar makkelijk beschadigd wordt, waardoor we steeds meer moeite kunnen krijgen om iets of iemand te vertrouwen.

God vertrouwen lijkt hierdoor misschien ook wel onmogelijk.

Toch, wanneer ik Gods woord bestudeer dan lees ik over mensen die hun vertrouwen in God stellen en niet beschaamd worden hierin. Ik lees over hoe God Zich aan Zijn beloftes houdt, door de beloftes te laten gebeuren. Ik lees uitspraken van God Zelf over hoe onveranderlijk en betrouwbaar Hij is.

En deze week lees ik over onmogelijke ontwikkelingen, vanuit de mens bekeken dan. Ik lees over een onvruchtbare Elisabeth, die toch zwanger raakt en de aankondiger van de Messias baart. Ik lees over drie buitenlandse vrouwen, in principe onheilig, waarvan Rachab en Ruth. Zij worden uiteindelijk zelfs onderdeel van de stamboom van de Messias. En ik lees over een bloedvloeiende vrouw, onrein, maar toch was daar ook voor haar genezing.

Deze vijf vrouwen werden alle vijf als minderwaardig gezien door de maatschappij, ieder op hun eigen manier door hun eigen omgeving. Maar God richtte hen op. Hij zag hen en Hij liet hen Zijn trouw ervaren.

Zo is Hij ook voor jou. Hoe teleurgesteld, verguisd of onwaardig jij je ook voelt. God ziet jou, Hij richt je op, Hij doet wonderen in jouw leven.

Geloof daarin, vertrouw maar op Hem. Hij zal je niet beschamen!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente