God ziet hoeveel je van Hem houdt

Vanochtend tijdens onze samenkomst was ik in gesprek met een 8 jarig jongetje. Het thema van de dienst was discipelschap en één van de vragen was ‘op wie wil jij lijken’? Hij vertelde dat hij op David uit de bijbel wilde lijken. David werd namelijk van al zijn broers uitgekozen door de Heer om koning te worden. Omdat de Heer naar het hart kijkt en zag dat het hart van David goed was. Hij vertelde dat hij graag wil dat God zijn hart goed vindt. En hij was blij ‘dat God niet kijkt naar hoe ik eruit zie, maar hoeveel ik van hem hou’.

De hele samenkomst was mooi, maar dit kleine gesprekje was wel het hoogtepunt voor mij.

Hoe vaak denken wij niet dat alles wat we doen en hoe we eruit zien belangrijk is. Sommige dingen daarvan zijn ook belangrijk. Ik wil het belang van fijn werk, de juiste balans in je gezin en goede gezondheid niet uitvlakken. Maar het is niet bepalend voor hoe God naar je kijkt.

God ziet je hart aan.

Afgelopen week hebben we meerdere psalmen van David gelezen. We kennen David als ‘een man naar Gods hart’. Dit was mede vanwege zijn enorme liefde voor God en hoe hij er continu naar verlangde om in Gods aanwezigheid te zijn. Zelfs in momenten van diepe benauwdheid verlangde hij ernaar om bij God te zijn. Hij erkende dat hij God nodig had, hij erkende dat hij niet zonder Gods genade en vergeving kon. Met zijn wanhoop en zijn blijdschap kon hij naar God toe. David was volkomen toegewijd aan God.

 

Bidden en in aanbidding zijn is bij uitstek het moment om in Gods aanwezigheid te zijn. God wil de bron van ons bestaan zijn. Als Oorsprong en Schepper ís Hij die bron. Hiernaast heeft Hij het diepe verlangen om ook dé Bron in ons leven hier op aarde te zijn. Hij is de bron waar wij onze kracht vandaan mogen halen. Hij verlangt ernaar dat wij open en eerlijk ons hart delen met Hem. Wij mogen net als David het uitschreeuwen in tijden van diepe nood. Én we mogen net als David juichen wanneer we onze overwinningen in dit leven vieren. De overwinningen die we met en door God hebben behaald. We mogen toegewijd zijn aan een leven in Gods aanwezigheid. God kent ons door en door, Hij kijkt verder dan de buitenkant en ziet ons hart aan. Net als David mogen we bidden of God ons hart keer op keer wil zuiveren. Onze geest heeft regelmatig vernieuwing nodig. Om dat te ontvangen hebben we ook standvastigheid nodig zodat we stevig verankerd blijven in onze God.

Het is goed om onszelf regelmatig af te vragen of er zonden in ons leven is waardoor ons hart minder op God gericht kan zijn. Dat mogen we dan net als David belijden en door het offer van onze Here Jezus kunnen we zeker weten dat God ons schoon voor Hem ziet staan. Er is geen aanklacht meer en de weg naar God is volkomen vrij. Wij mogen in alle vrijheid God om wijsheid en hulp vragen bij datgene waar wij Zijn wijsheid en inzicht bij nodig hebben. We mogen aan Hem onze hartsverlangens kenbaar maken. Wanneer we dat in alle oprechtheid vragen mogen we er ook op vertrouwen dat Hij op Zijn manier zal voorzien.

 

David was ‘een man naar Gods hart’. Omdat hij zo toegewijd was aan God kon hij ook doen wat God van hem verlangde. David kon Gods stem horen in zijn hart en wist zo wat hij moest doen.

Het is mijn verlangen, net als dat 8 jarig jongetje van vanochtend, dat mijn hart als Davids hart zal zijn. Dat God ziet dat ik met vallen en opstaan Hem probeer te volgen en te dienen.

 

Bid je met David en mij mee?!

 

Lieve Here God,

Schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest en maak mij standvastig.

In de naam van Jezus.
Amen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente