Echte rust

De Heer nodigt ons uit om een partnerverband met Hem aan te gaan. Hij wil met ons samenwerken. Jezus wil dat wij tot Hem naderen, ons onderwerpen en van Hem leren. Dit is een uitnodiging tot een doorlopende relatie met Hem. In dit vers staan twee woorden die ons de keuze geven te handelen: NEEM en LEER.

God wil aan ons openbaren hoe wij een beter leven kunnen leiden. Het oude gezegde ‘waar je mee omgaat, word je mee besmet’ geldt ook in positieve zin: hoe meer tijd wij met Jezus doorbrengen, hoe meer we van Hem leren en op Hem gaan lijken. Wanneer wij onder Zijn zachtmoedige en volmaakte leiding staan en Zijn handelswijze en perspectief tot ons laten doordringen, belooft Hij dat wij de rust zullen vinden waar ons hart zo naar verlangt.

Ik leer steeds beter de signalen te herkennen die mij waarschuwen wanneer ik mijn leven op mijn manier wil leven en zelf mijn problemen wil oplossen. Meestal resulteert deze levenswijze niet in opluchting en verkwikking. In plaats daarvan raak ik uitgeput, geïrriteerd, verdrietig en teleurgesteld, om maar een aantal dingen te noemen. En laat onze uitputting, irritatie, verdriet en teleurstelling nou juist de plaats zijn waar onze vijand ons wil ontmoeten. Dat is een afspraak waar hij altijd voor komt opdagen.

GOD ECHTER… God heeft een betere optie. Zijn uitnodiging geldt voor jou en voor mij en het is slechts een kwestie van aannemen, bij Hem komen en het werk doen. Door Zijn juk op ons te nemen beschermen wij onze harten en onze gevoelens.

Als je nog nooit het woord ‘juk’ in een woordenboek hebt opgezocht, doe dat dan eens. Toen ik eenmaal voor me zag wat een juk is en voor welk doel het gebruikt wordt, kwam dit Bijbelvers voor mij tot leven. Jezus’ opdracht om Zijn juk op ons te nemen is Zijn uitnodiging tot discipelschap, om ons te onderwerpen en Zijn leerling te worden.

Het leven kan moeilijk zijn en ik weet dat jij dat weet. Doordat er zoveel op ons pad komt, is ons hart niet altijd zachtmoedig en nederig in ons. Ik wil je echter verzekeren dat zo’n hart wel degelijk mogelijk is. Wanneer wij onder Zijn juk blijven en Hem vertrouwen kunnen wij worden zoals Hij, in onze reactie op bepaalde situaties en mensen die ons pijn doen, ons in de steek laten of ons verraden. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij onder het juk staan met die Ene, die zachtmoedig is en nederig, zodat wij mogen leren in vrede te leven, ongeacht welke oorlog om ons heen woedt.

Gods Woord belooft ons RUST. Hij heeft ons nooit een ‘gelukkig’ leven of een leven zonder pijn beloofd. Hij belooft RUST.

Rust is een onbetaalbare schat die wij kunnen verkrijgen door Jezus te vertrouwen en Zijn juk op ons te nemen en van Hem te leren. Ware rust is iets wat wij ontvangen, niet iets wat wij kunnen kopen. Rust is gerelateerd aan ons vertrouwen in Hem.

Wij moeten heel bewust leven, om onder dat juk te blijven en te vertrouwen op Gods doel en plan met ons leven. Onze vijand zal er alles aan doen om ons af te leiden en ons weg te trekken bij onze bron van rust.

Laten we ernaar streven onze last af te leggen. Laten we niet terugvechten en antwoord geven op kritiek. Laten we traag zijn tot toorn en niet wraakzuchtig. Laten we dag en nacht het juiste perspectief houden, niet klagen over onze omstandigheden, maar God prijzen voor het mooie plan dat Hij al voor ons leven heeft klaargemaakt. Laten we stil zijn, zodat de Heer voor ons kan strijden. Hij zal ons temidden van de storm rust geven. Onder Zijn juk is dit mogelijk.

Vriendin, jij bent zo geliefd! De Maker van je ziel heeft jou uitgenodigd je aan Hem te onderwerpen en Hij verlangt ernaar je rust te geven, ongeacht waar je over piekert. Laten we Zijn juk op ons nemen en ons toeleggen op een leven van rust als Zijn leerling.

Kelli

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente