Als verliezer of met de Overwinnaar?

Je herkent de verliezer al snel in boeken, films en in jouw eigen omgeving. Misschien heb je je wel eens een mislukkeling gevoeld. Misschien ken je wel iemand die zich uitgeput, overweldigd, moe, klein, waardeloos of alleen voelt. En dan is er een cruciaal moment waarop je herinnerd wordt aan wie je bent – een David-en-Goliathmoment. Maar hoe vind je de moed als je dat nodig hebt… als je zelf even de moed niet hebt?

In 1 Samuël 17 lees je dat alle Israëlieten bang zijn voor een strijder die Goliath heet. “Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan – het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel  brons – hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom, en de punt van zijn speer was van zeshonderd sikkel ijzer; en de schilddrager ging voor hem uit.”

David had bijna niets. Hij droeg geen wapenrusting en had geen bedienden. Hij gebruikte geen speer of scheenbeschermers en had geen reputatie. Zelfs zijn eigen familie geloofde niet in hem. David leek geen partij te zijn voor Goliath, maar Goliath is geen partij voor onze God.

Is dit iets wat jij meemaakt op dit moment? Merk je dat je ergens tegen op moet staan in je leven, maar voel je je alleen en bang? Is het net alsof iedereen tegen je is? Ik ken dat, meid! Als het me pijn doet om te bedenken dat iedereen tegen me is, hoef ik alleen maar te onthouden Wie er voor me is.

Voordat David naar voren ging om Goliath te benaderen, wist hij dat Hij van de Heer was. “De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn.” (1 Samuël 17:37)

Misschien voel je je een mislukkeling of een gedoodverfde verliezer, maar God is Degene die jou heeft gemaakt en Hij is de enige die je kan vertellen wie je werkelijk bent.

Je bent geen gedoodverfde verliezer als je leeft met de Overwinnaar. Wees net als David, die steeds trouw werkte en oefende in het verborgene om God op een dag bekend te maken toen hij publiekelijk optrad.

Op dat cruciale moment ging David door;  ondanks de beledigingen en beschuldigingen stond hij helemaal alleen tegenover Goliath.  “U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.” (1 Samuel 17:45) Toen versloeg hij deze beestachtige, in brons gehulde man met een vast vertrouwen op de Overwinnaar en één gladde steen.

Als je een duwtje in je rug voelt om te gaan voor meer heiliging in je leven, weet dan dat de Heilige je dat duwtje geeft. Hij wil je klaarmaken op de rustige momenten zodat je je ook in onrustige tijden staande houdt.

“Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat.  Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.”  Deuteronomium 31:6

God is altijd bij je en Hij wil altijd dat je dichter bij Hem komt! Je groeit in moed en wijsheid door Gods Woord te lezen en door het je van binnenuit te laten veranderen. Lieve vrienden, stop niet! Ga door! Blijf God vragen om je te vullen met Zijn kracht en Zijn macht, zodat je op momenten dat je je angsten onder ogen moet zien, weet wat je waard bent in Hem, voordat je het strijdveld betreedt. Je staat er niet alleen voor. En dan zul je weten dat de overwinning op een leven van angst en een leven als mislukkeling én de vrijheid om te leven als meer dan overwinnaar behaald wordt met God.

Tot Zijn Eer en Glorie,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente